Nie bij mnie – kochaj mnie

Tytułowe zdanie to zgorzelecka akcja informacyjno – happeningowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (MOS), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) i kolejnych dołączających się jednostek. Organizujemy ją od 2015 roku pod tytułem „Historia misia”. Polega na rozlokowaniu w kilkudziesięciu miejscach Zgorzelca i innych miejscowości pluszowych misi, misi szczególnych, bo mają opatrunki, zabandażowane łapki i kolorowe plakaty z hasłem akcji. Przy maskotkach często czuwają wolontariusze rozdając przechodniom ulotki zwracające uwagę na przemoc jaka dotyka dzieci.

Taki też jest cel akcji. Polega ona na zwróceniu uwagi dorosłych na ten fakt, uczulić, wysłuchując co ma do powiedzenia „Miś” tj. każde skarżące się dziecko, spowodować by reagowano na każdy sygnał skargi dziecka. Pokazać, że warto reagować!

Akcję zainicjowała Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2013 roku. Od tego czasu zatacza coraz szersze kręgi i dociera do większej ilości odbiorców.

Pamiętajmy więc, że nie możemy biernie przyglądać się i czekać aż dziecko się poskarży samo. Czasami musimy dostrzec w jego zachowaniu, że coś się stało, zapytać, dociec jak jest? Przede wszystkim jednak nie wolno nam być biernymi na krzywdę dziecka nawet gdy brutalnie szarpane jest przez własnego rodzica. Dziś nie są to czyny bezkarne i o tym też należy pamiętać.

 

Scroll to Top