Jak zostać rodziną zastępczą?

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zapraszamy do PCPR w Zgorzelcu celem zapisania się na szkolenie dla kandydatów na opiekunów zastępczych. Jest to  pierwszy i najważniejszy krok w drodze do rodzicielstwa zastępczego.

Przed rozpoczęciem szkolenia konieczne jest uzyskanie skierowania na szkolenie. Proces ten obejmuje wstępną  weryfikację kandydatów, która polega na ocenie warunków materialno- bytowych, zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji oraz wstępnej diagnozie psychologicznej.

Kiedy ten etap zakończy się pomyślnie kandydat może przystąpić do szkolenia, którego zadaniem jest przygotowanie do opieki zastępczej nad dzieckiem.

Ostatnim etapem szkolenia jest pogłębione badanie psychologiczno- pedagogiczne i w przypadku pozytywnej oceny wydanie świadectwa kwalifikacyjnego.

Zapewne rodzi się w Was pytanie jak długo to trwa? … proces może się rozciągnąć w czasie w zależności od wielu okoliczności, jednak wartością stałą jest ilość godzin szkolenia a jest ich 50 plus 10 godzin praktyki. Ilość godzin wzrasta jeśli mamy do czynienia z kandydatami na rodzinę zastępczą zawodową, specjalistyczną lub rodzinnym domem dziecka.

Pamiętaj, że przed podjęciem decyzji o tworzeniu rodziny zastępczej musisz sobie odpowiedzieć na jedno ważne pytanie —> Czy potrafię pokochać dziecko, otoczyć go troską i opieką, pomagać mu przezwyciężać codzienne trudności, towarzyszyć mu w radościach i smutkach każdego dnia, akceptować go w pełni takim jakim jest, dać poczucie bezpieczeństwa i…..i pewnego dnia pozwolić mu wrócić do jego rodziny biologicznej?

To bardzo trudna misja, przepełniona ogromem piękna i trudnych do opisania w słowach doświadczeń, misja która ma pomóc poskładać rozbity świat dziecka. Misja, która wiele będzie od Ciebie wymagać ale jeszcze więcej może Ci dać. To misja, w której możesz zostać głównym bohaterem. Czy czujesz że to „Twoja bajka” ?

Jeśli tak to zapraszamy do Nas, po poradę, wsparcie, wyjaśnienie lub rozwianie wątpliwości. Jesteśmy po to aby wesprzeć Cię w tym kroku. Czekamy na Ciebie…nie tylko My ale również wiele cudownych dzieci 🙂

Znajdziesz Nas:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8

59-900 Zgorzelec

 

telefon –> 75 77 615 05 wew. 27 lub 502 237 275

email —> pcpr@powiat.zgorzelec.pl

Scroll to Top