Wsparcie specjalistyczne

We wrześniu 2022 r. rozpoczęły się cykliczne spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych Powiatu Zgorzeleckiego. Spotkania będą odbywały się w ostatni wtorek każdego miesiąca w siedzibie PCPR w Zgorzelcu (parter budynku, salka nr 103).

Najbliższe spotkania –  25 października 2022r.  w godzinach 10:00 – 12:00

Spotkania prowadzone są przez psychologa p. Agatę Łukaszewską- Słabiak.

Grupy wsparcia dają możliwość wymiany doświadczeń rodzinom zastępczym. Tematy poszczególnych spotkań ustalane są wspólnie z uczestnikami. Po ustaleniu z rodzinami zastępczymi tematów konkretnych zajęć mogą one przyjąć formę warsztatów, których celem będzie poszerzenie wiedzy i kompetencji w danym obszarze.

Dzięki uczestnictwu w grupie wsparcia można:

  • dzielić się doświadczeniem,
  • wymieniać użyteczne informacje,
  • udzielać i otrzymywać wsparcie emocjonalne,
  • doskonalić swoje umiejętności wychowawcze,
  • poznawać mechanizmy zachowania dzieci,
  • pogłębiać wgląd w swoje zasoby,
  • zrozumieć swoje ograniczenia,
  • zapobiegać wypaleniu i wyczerpaniu,
  • poznawać nowe osoby i przeznaczać czas dla siebie.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w grupie

Osoba do kontaktu:

Barbara Tomczak PCPR pokój nr 107,  tel. 533 530 385

 

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Na potrzeby rodzin zastępczych organizowane są indywidualne konsultacje psychologiczne, które odbywają się raz w tygodniu po uprzednim telefonicznym umówieniu osoby. Konsultacje prowadzone są przez psychologa – Agatę Łukaszewską – Słabiak.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z p. Barbarą Tomczak – Kierownikiem Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej pokój 107 lub pod nr tel. 533 530 385

  

WSPARCIE PRAWNE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I NIE TYLKO

 Informujemy, o możliwości uzyskania pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8 (piętro II, lokal biurowy nr 303A).

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym obcokrajowcom. Oferta dostępna jest przede wszystkim dla osób posługujących się językiem polskim. Nie pozostaje w sprzeczności z przepisami ustawy skorzystanie z wizyty w punkcie w asyście tłumacza, jak również udzielenie porady z użyciem środków porozumiewania się na odległość.

Od dnia 01 marca 2022 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie osobiście, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń prosimy dokonywać telefonicznie pod numerem: 75 77 50 186, poprzez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/zapisy lub wysyłając wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego na adres mailowy Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu: boi@powiat.zgorzelec.pl.

Szczegółowych informacji, dotyczących funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji udziela koordynator powiatowy pod numerem telefonu: 75 77 50 186 lub +48 605 455 515.

Scroll to Top