Tłumacz języka migowego

DOFINANSOWANIE USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA – PRZEWODNIKA.

1. Warunki ubiegania się o dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

Dofinansowanie z PFRON przysługuje osobom, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Realizacja zadania powinna umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych   czynności lub kontaktów z otoczeniem.

2. Wysokość dofinansowania.

Wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę świadczenia usługi.

3. Dokumentacja uprawniająca do realizacji zadania.

Dokumentami niezbędnymi do ubiegania się o dofinansowanie jest wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Scroll to Top