Partnerstwa i wolontariat

POSZUKUJMY WOLONTARIUSZY DO POMOCY DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W RODZINACH ZASTĘPCZYCH
Jeśli masz wolny czas, lubisz pracę z dziećmi, chętnie pomagasz innym i jesteś otwarty na nowe doświadczenia.
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!!! 

WYMAGANIA: 

  • ukończony 18 rok życia, 
  • stałe miejsce zamieszkania na terenie powiatu zgorzeleckiego, 
  • stan zdrowia pozwalający na opiekę nad dzieckiem (zaświadczenie lekarskie), 
  • niekaralność, 
  • wywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego,
  • posiadanie pełni praw cywilnych i obywatelskich, 
  • preferowane osoby z wykształceniem pedagogicznym lub innym pokrewnym,
  • mile widziani studenci kierunków nauk humanistycznych i osoby posiadające doświadczenie w pracy i w opiece nad dzieckiem. 

Osoby chętne proszę o kontakt z kierownikiem Zespołu ds. pieczy zastępczej p. Barbarą Tomczak tel. 075 77 61 505 wew. 27. 

Bądź zgłoszenie się do naszej siedziby: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu 
ul. Boh. II Armii WP 8 pokój 111.

 

Scroll to Top