PLIKI DO POBRANIA


Bank dobrych praktyk


Bank dobrych praktyk - spotkania filmowe

Bank dobrych praktyk - ogniska integracyjne

Bank dobrych praktyk - eventy uliczne

Bank dobrych praktyk - historia misia

Wzór banku dobrych praktykPomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi


Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi - Moduł III

Klauzula informacyjna - Moduł IIIProgram wyrównywania różnic między regionami III - 2021


WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”Aktywny samorząd


Wnioski - Moduł I:


Obszar A Zadanie 1

Obszar A Zadanie 2 i 3

Obszar A Zadanie 4

Obszar B Zadanie 1 i 3-4

Obszar B Zadanie 2

Obszar B Zadanie 5

Obszar C Zadanie 1

Obszar C Zadanie 2

Obszar C Zadanie 3

Obszar C Zadanie 4

Obszar C Zadanie 5

Obszar D


Wniosek - Moduł II

Wykaz co należy dołączyć do wnioskówZałączniki do wniosków Aktywny Samorząd


Klauzula informacyjna

Oświadczenie pełnomocnika

Zaświadczenie z uczelni Moduł II

Zaświadczenie lekarskie -obszar A zad. 1

Zaświadczenie lekarskie -obszar A zad. 2

Zaświadczenie lekarskie -obszar A zad. 4 i obszar B zad. 4

Zaświadczenie lekarskie -obszar B zad. 1 i 3 - WZROK

Zaświadczenie lekarskie -obszar B zad. 1 - RUCH

Zaświadczenie lekarskie -obszar C zad. 1

Oferta cenowa -obszar C zad. 3 

Oferta cenowa -obszar C zad. 4 

Zaświadczenie lekarskie -obszar C zad. 5Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze


Wniosek o przyjęcie kandydatów na szkolenieWnioski o dofinansowanie z PFRON w 2022 r.


1 Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych

1a zał. do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych

2 Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sprzętu rehabilitacyjnego

2a zał. do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON sprzętu rehabilitacyjnego

3 Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki

4 Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się

4a zał. do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się

5 Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

5a zał. do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON przedmiotów ortopedycznych i srodków pomocniczych

6 Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych

6a zał. do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych

7 Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego

7a zał. do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza migowego

8 Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON turnusu rehabilitacyjnego

8a zał. do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON turnusów rehabilitacyjnych

upowaznienie - gotowy drukRodziny zastępcze


http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/oswiadczenie-rodziny-zastepczej-o-sposobie-przekazywania-przyznanych-swiadczen-i-dodatkow-na-dziecko-umieszczone-w-pieczy-zastepczej-1488538913-1582548455.doc

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/wniosek-rodziny-zastepczej-o-przyznanie-swiadczenia-na-pokrycie-kosztow-utrzymania-dziecka-umieszczonego-w-pieczy-zastepczej-1485784411-1582553136.doc

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/wniosek-rodziny-zastepczej-o-przyznanie-dodatku-wychowawczego-500-na-dziecko-umieszczone-w-pieczy-zastepczej-1488538502-1-1582553089.doc

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/wniosek-rodziny-zastepczej-o-przyznanie-dodatku-na-pokrycie-zwiekszonych-kosztow-utrzymania-dziecka-niepelnosprawnegoumieszczonego-w-pieczy-zastepczej-1-1582553042.doc

Wniosek_o_ustalenie_prawa_do_świadczenia_dobry_start_300+Rodziny biologiczne


http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/wniosek-rodzica-biologicznego-o-zastosowanie-ulgi-w-oplacie-ustalonej-za-pobyt-dziecka-w-pieczy-zastepczej-2018-1518072426-1582552835.doc

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/wniosek-rodzica-biologicznego-o-umorzenie-oplaty-ustalonej-za-pobyt-dziecka-w-pieczy-zastepczej-2018-1518072483-1582552776.doc

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/wniosek-rodzica-biologicznego-o-rozlozenie-na-raty-oplaty-ustalonej-za-pobyt-dziecka-w-pieczy-zastepczej-2018-1518072523-1582551027.doc

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/pliki/plik/wniosek-rodzica-biologicznego-o-odroczenie-terminu-platnosci-ustalonej-za-pobyt-dziecka-w-pieczy-zastepczej-2018-1518072560-1582549864.doc

oświadczenie rodzica biologicznego pod odpowiedzialnością karną - doc

oświadczenie rodzica biologicznego pod odpowiedzialnością karną - pdfInne wnioski i oświadczenia


Wskazanie opiekuna usamodzielnienia

Zgoda opiekuna na pełnienie funkcji

Zgodna na potracenie świadczeń nienależnie pobranych z bieżąco wypłacanych świadczeń

Wniosek o pomoc na zagospodarowanie

Wniosek o pomoc na usamodzielnienie

Wniosek o pomoc na kontynuowanie nauki

rezygnacja z pomocy na kontynuowanie nauki

PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYZNANIA POMOCY

Oświadczenie składane pod odpowiedzialnością karną

Oświadczenie osoby usamodzielnianej

Klauzula informacyjna Świadczeniobiorcy i oświadczenie PCPR

oswiadczenie o numerze konta

oświadczenie majątkoweUchwały


Uchwała Nr XXIII/154/2020 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 maja 2020 r

Rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała XXXIV/242/2013 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z 28.03.2013r.

Uchwała XXXVI/257/2013 Rady Powiatu Zgorzeelckiego z 29.05.2013

Uchwała X/75/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z 30.05.2019


Strona powstała w ramach projektu "Rok bez barier" finansowanego przez Fundację PGE.