PLIKI DO POBRANIA


Bank dobrych praktyk


Bank dobrych praktyk - spotkania filmowe

Bank dobrych praktyk - ogniska integracyjne

Bank dobrych praktyk - eventy uliczne

Bank dobrych praktyk - historia misia

Wzór banku dobrych praktykPomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi


Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi - Moduł III

Klauzula informacyjna - Moduł IIIProgram wyrównywania różnic między regionami III - 2022


Wniosek o dofinansowanie z PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III

załącznik do wniosku obszar B- oświadczenie placówka edukacyjna

załącznik do wniosku obszar B- urządAktywny samorząd


Wnioski - Moduł I:


Obszar A Zadanie 1

Obszar A Zadanie 2 i 3

Obszar A Zadanie 4

Obszar B Zadanie 1 i 3-4

Obszar B Zadanie 2

Obszar B Zadanie 5

Obszar C Zadanie 1

Obszar C Zadanie 2

Obszar C Zadanie 3

Obszar C Zadanie 4

Obszar C Zadanie 5

Obszar D


Wniosek - Moduł II

Wykaz co należy dołączyć do wnioskówZałączniki do wniosków Aktywny Samorząd


Klauzula informacyjna

Oświadczenie pełnomocnika

Zaświadczenie z uczelni Moduł II

Zaświadczenie lekarskie -obszar A zad. 1

Zaświadczenie lekarskie -obszar A zad. 2

Zaświadczenie lekarskie -obszar A zad. 4 i obszar B zad. 4

Zaświadczenie lekarskie -obszar B zad. 1 i 3 - WZROK

Zaświadczenie lekarskie -obszar B zad. 1 - RUCH

Zaświadczenie lekarskie -obszar C zad. 1

Oferta cenowa -obszar C zad. 3 

Oferta cenowa -obszar C zad. 4 

Zaświadczenie lekarskie -obszar C zad. 5Szkolenie dla kandydatów


Wniosek o przyjęcie kandydatów na szkolenie na opiekunów zastępczychWniosek o przyjęcie na zajęcia korekcyjno-edukacyjne


Wnioski o dofinansowanie z PFRON w 2022 r.


1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

1a zał. do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych

2. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

2a zał. do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON sprzętu rehabilitacyjnego

3. Wniosek o mdofinansowanie ze środkówPFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki

4. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

4a zał. do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się

5. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze

5a zał. do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON przedmiotów ortopedycznych i srodków pomocniczych

6. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacja barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebani osób niepełnosprawnych

6a zał. do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych

7. Wniosek o dofinansowanie ze środkówPFRON usług tłumacza języka mogowego tłumacz przewodnika

7a zał. do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza migowego

8.Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwaw w turnsie rehabilitacyjnym

8a zał. do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON turnusów rehabilitacyjnych

upowaznienie - gotowy drukRodziny biologiczne


Wniosek - ulga

Wniosek- ulga raty

Wniosek- ulga umorzenie w całości

wniosek- ulga umorzenie w części

Uchwała Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 21.12.2021Dokumenty dotyczące usamodzielniającej się młodzieży


oświadczenie opiekuna usamodzielnienia

Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie

Protokól uzgodnień dotyczących przyznania pomocy na zagospodarowanieusamodzielnienie

Wniosek ( kontynuowanie nauki)

Wniosek o pomoc ( usamodzielnienie)

Wniosek o pomoc (zagospopdarowani)

wskazanie opiekuna usamodzielnienia
Strona powstała w ramach projektu "Rok bez barier" finansowanego przez Fundację PGE.