Grupa wsparcia

PRZYPOMINAMY I ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W GRUPACH WSPARCIA

RAZ W MIESIĄCU W PCPR  ODBYWAJĄ SIĘ GRUPY WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Spotkania odbywają  się w pierwszą środę każdego miesiąca w siedzibie PCPR w Zgorzelcu (parter budynku, salka nr 103).

Termin najbliższego spotkania – to  6 grudnia 2023r.  godz. 12:00 – 14:00

Spotkania prowadzone są przez psychologa p. Agatę Łukaszewską- Słabiak.

Grupy wsparcia dają możliwość wymiany doświadczeń rodzinom zastępczym. Tematy poszczególnych spotkań ustalane są wspólnie z uczestnikami. Po ustaleniu z rodzinami zastępczymi tematów konkretnych zajęć mogą one przyjąć formę warsztatów, których celem będzie poszerzenie wiedzy i kompetencji w danym obszarze.

Dzięki uczestnictwu w grupie wsparcia można:

  • doskonalić swoje umiejętności wychowawcze,
  • poznawać mechanizmy zachowania dzieci,
  • pogłębiać wgląd w swoje zasoby,
  • zrozumieć swoje ograniczenia,
  • zapobiegać wypaleniu i wyczerpaniu,
  • wymieniać użyteczne informacje,
  • dzielić się doświadczeniem,
  • udzielać i otrzymywać wsparcie emocjonalne,
  • poznawać nowe osoby i znaleźć czas dla siebie.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w grupie

Osoba do kontaktu:

Barbara Tomczak PCPR pokój nr 107, tel. 533 530 385

Scroll to Top