Kolejne ciekawe szkolenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

W dniach 24-25.10.2023r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało dwa szkolenia dla pracowników systemu pomocy społecznej i wsparcia rodziny oraz dla rodzin zastępczych.

Pierwszego dnia tematem szkolenia były mediacje międzykulturowe. Grupa 18 pracowników PCPR, Domów Pomocy społecznej, Powiatowych Ośrodków Wsparcia, Ośrodków Pomocy Społecznej powiatu zgorzeleckiego oraz kurator Sądu Rejonowego w Zgorzelcu, którzy w swojej codziennej pracy stykają się z rodzinami i dziećmi cudzoziemskimi omawiała kwestie różnic kulturowych, migracji, specyfiki zachowań społecznych i umiejętności pracy z osobami z różnych kręgów społecznych. Uczestnicy w formie warsztatów opracowywali sposoby rozwiązywania konfliktów powstających na różnym tle. Dzięki współpracy i wymianie doświadczeń powstało wiele ciekawych rozwiązań przydatnych w wykonywaniu codziennych obowiązków.

Drugiego dnia odbyło się szkolenie dla naszych Rodzin Zastępczych, tym razem dotyczące stresu i wypalenia zawodowego.

W szkoleniu wzięło udział aż 20 osób – Dziękujemy Wam za liczne przybycie!

W trakcie warsztatów rodziny uczyły się o fizjologii, przyczynach i skutkach stresu. Pracowały nad technikami radzenia sobie z nim, a także nad problemem wypalenia zawodowego.

Oba szkolenia przeprowadziła p. Anna Kowalska-psycholog międzykulturowy, trenerka umiejętności psychologicznych oraz kompetencji międzykulturowych.

Szkolenia odbyły się dzięki Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), agencji ONZ ds. migracji, we współpracy ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej (SIP). 

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć z pewnością wspomogą pracowników pomocy społecznej i nasze Rodziny Zastępcze w jeszcze lepszym przezwyciężaniu trudności z jakimi borykają się na co dzień.  

Scroll to Top