Kolejne szkolenie „Szkoła dla Rodziców- Kochaj mnie mądrze” za nami !

14.11. 2023r. Zakończyły się zajęcia korekcyjno- edukacyjne „Szkoła dla Rodziców- Kochaj mnie mądrze”. Warsztaty były prowadzone w Powiatowym  Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu. Szkolenie obejmowało  60 godz. zajęć grupowych oraz spotkania indywidualne dla każdego uczestnika. Spotykaliśmy się z uczestnikami 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Szkolenie miało na celu podniesienie świadomości rodziców, przeciwdziałanie różnym formom przemocy stosowanym wobec dzieci, jak również podniesienie kompetencji opiekuńczych i wychowawczych.

Szkolenie rozpoczęło 18 osób. Warunkiem ukończenia szkolenia była frekwencja na minimum 75 % zajęć.

16 uczestników pomyślnie ukończyło szkolenie otrzymując zaświadczenia!

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. Życzymy sukcesów wychowawczych i wytrwałości  w przezwyciężaniu codziennych trudności.

Jeżeli dostrzegasz trudności w reagowaniu na sytuacje trudne, jeśli masz problem  z samokontrolą swoich zachowań i widzisz że zachowaniem wyrządzasz krzywdę najbliższym – przyjdź do nas do PCPR w Zgorzelcu. POMOŻEMY CI.

Scroll to Top