Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej

Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu zgorzeleckiego zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.

Scroll to Top