Ośrodek Wsparcia i Testów (OWiT)

OWiT umożliwia wypożyczanie technologii asystujących (sprzętów, urządzeń i oprogramowania) w celu ich testowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

Celem działania OWiT jest zwiększanie, podtrzymywanie lub poprawianie możliwości samodzielnego funkcjonowania osobom z niepełnosprawnościami.

Ośrodek Wsparcia i Testów świadczy porady osobom z niepełnosprawnościami i ich członkom rodzin dotyczące wyboru właściwych do aktualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością sprzętów, urządzeń, oprogramowania (technologii asystujących) umożliwiających likwidację lub ograniczenie barier funkcjonalnych lub poznawczych.

Do wypożyczenia są między innymi: laptopy, pętle indukcyjne, powiększalniki, lupy, smartfony, tablety, notatniki brajlowskie, cyber oko.

W województwie dolnośląskim jako moduł drugi programu pod nazwą Centra Informacyjno Doradcze dla osób z niepełnosprawnością Ośrodek Wsparcia i Testów powstał przy specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym numer 10 i mieści się przy ulicy Parkowej 27 we Wrocławiu.

Kontakt z OWiT:

Ośrodek Wsparcia i Testów

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 10

Ul. Parkowa 27, 51-616 Wrocław

Telefon: 735 916 183

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do godziny 16:00.

Scroll to Top