Otwarty konkurs na realizację programu Opieka wytchnieniowa edycja 2023

PCPR  pozyskało środki finansowe w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – z  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w  ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Zachęcamy organizacje pozarządowe do złożenia oferty na realizację programu Opieka wytchnieniowa edycja 2023.

Scroll to Top