Podwyższamy kompetencje

22 marca funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu przeprowadzili szkolenie dla kadry PCPRu dotyczące bezpieczeństwa pracowników i podopiecznych w czasie podejmowanych służbowych interwencji. Na to szkolenie zaproszeni byli przez PCPR także pracownicy ośrodków pomocy społecznej z powiatu zgorzeleckiego oraz kuratorzy sądowi. W czasie spotkania omówiono sposób zachowania, taktyczne zabezpieczenie interwencji, psychologiczne aspekty pracy w sytuacjach kryzysowych oraz prawne możliwości dbania o własne bezpieczeństwo.

Drugą częścią spotkania było szkolenie dotyczące rozpoznawania środków psychoaktywnych oraz przyrządów do ich sporządzania i stosowania. Uczestnicy szkolenia mogli zobaczyć jak wyglądają różne substancje oraz dowiedzieli się jak zachowują się osoby po ich zażyciu. Była to także przestrzeń do wymiany informacji i doświadczeń w tym zakresie pomiędzy uczestnikami, podzielenie się dobrymi praktykami na podstawie realnie występujących zdarzeń.

Następstwem tego szkolenia było przeprowadzenie szkolenia 21 kwietnia dla rodzin zastępczych – właśnie z tematyki uzależnień od środków psychoaktywnych. To temat bardzo ważny, ponieważ coraz więcej dzieci i młodzieży sięga po różnego rodzaju używki, które są niebezpieczne dla życia i zdrowia oraz prowadzą do uzależnień. Rodziny zastępcze po wysłuchaniu części teoretycznej bardzo aktywnie wzięły udział w dyskusji poprowadzonej przez funkcjonariuszy. Uczestnicy otrzymali także materiały edukacyjne oraz dane kontaktowe do podmiotów, które mogą wesprzeć ich w profilaktyce (rozmowy edukujące, warsztaty) jak również już w sytuacji wystąpienia kryzysu.

Działania były nie tylko okazją do podniesienia kompetencji uczestników ale również wsparciem metodycznym pracowników i zacieśnieniem współpracy służb współpracujących w naszym powiecie.

Scroll to Top