Pomoc psychologiczna w języku migowym

Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS, które zajmuje się pracą na rzecz osób niesłyszących realizuje projekt „Pomoc psychologiczna w języku migowym”.

Celem projektu jest dotarcie do jak największego grona osób niesłyszących, które wymagają lub mogą potrzebować pomocy psychologicznej. Oferowane są sesje indywidualne i grupowe z psychologiem znającym Polski Język Migowy.

Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników.

Więcej informacji można znaleźć stronie: https://www.pitagoras.org.pl/pomoc-psychologiczna-w-jezyku-migowym

Aby skorzystać z oferowanego wsparcia, należy wydrukować i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać skan lub zdjęcie na adres: jezykmigowy@pitagoras.org.pl

Scroll to Top