Przedłużamy termin składania prac plastycznych oraz filmowych w konkursie artystycznym „Czas na działanie!”

UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT!
Informujemy, że przedłużamy termin składania prac plastycznych oraz filmowych w konkursie artystycznym „Czas na działanie!”, który PCPR Zgorzelec organizuje w ramach Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży do 14 listopada 2022r. godz. 15:30.
Jednocześnie przypominamy o podpisaniu pracy plastycznej na odwrocie a nośnika filmu w inny, wyraźny sposób oraz dołączenie podpisanej karty zgłoszenia i klauzuli informacyjnej do pracy. Brak tych dokumentów spowoduje odrzucenie pracy z konkursu.

Przewiń do góry