Rok zaczyna się słodko! Mamy Partnera.

Jesteśmy ogromnie szczęśliwi, gdy na naszej drodze stają takie osoby jak Pani Aleksandra Pierzchalska-Grzelak reprezentująca firmę Czarna Caffka. Pani Aleksandra wyszła z inicjatywą podtrzymania ubiegłorocznego wsparcia naszych dzieci z pieczy zastępczej i aż 30 rodzin będzie mogło przy słodkościach stworzonych w kawiarni świętować rodzinne uroczystości. Czarna Caffka po raz kolejny została naszym Partnerem – dziś podpisaliśmy umowę partnerską.

Scroll to Top