Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej

Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu zgorzeleckiego zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 r. Dotację na realizację zadania publicznego przyznaje się Fundacji „Nasze Dzieci” z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Francuskiej 41 – na kwotę 80.000,00 zł.

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu

Scroll to Top