Uwaga rusza wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością

Uwaga rusza wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością

PFRON uruchomił wypożyczalnie, aby zapewnić osobom z niepełnosprawnościami większą dostępność do sprzętu i wysoko zaawansowanych rozwiązań technologicznych, dzięki którym będą mogli zwiększyć swoje szanse na niezależne życie i pełny udział we wszystkich sferach życia, na równi z innymi osobami.

Lista sprzętu i technologii, które można wypożyczyć, jest dostępna na stronie PFRON https://wypozyczalnia.pfron.org.pl/lista-dostepnego-sprzetu/

Kto może złożyć wniosek? Każdy, kto:

•ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

•w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, która chce wypożyczyć.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl/

W celu uzyskania pomocy przy złożeniu wniosku lub otrzymania szerszych informacji skontaktuj się z najbliższym oddziałem CIDON, tj. Centrum Informacyjno-Doradczego dla Osób z Niepełnosprawnością https://cidon.pfron.org.pl/kontakt/

CIDON przy Oddziale Dolnośląskim – 71 346 74 57

Więcej informacji na temat wypożyczalni znaleźć można na stronie PFRON https://wypozyczalnia.pfron.org.pl/ lub obejrzeć materiał promocyjny https://youtu.be/mw8VaCIpghw

Czy za wypożyczenie sprzętu jest pobierana opłata?

Warunkiem wypożyczenia technologii wspomagającej jest zawarcie przez wnioskodawcę z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (RARS) umowy wypożyczenia oraz wpłacenie jednorazowej kaucji zwrotnej w wysokości 2% ceny zakupu danej technologii.

Na jak długo można wypożyczyć sprzęt?

Umowa zawierana jest na rok, albo okres krótszy wynikający z okresu orzeczenia. Można przedłużyć umowę, zgłaszając taką chęć poprzez system SOW, nie później niż na miesiąc przed datą wygaśnięcia umowy.

Scroll to Top