Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert – zadania zlecone

Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu zgorzeleckiego zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 r.

Scroll to Top