Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

 

Aktywny samorząd
 
 

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze

Wniosek o przyjęcie na szkolenie (plik DOC 248 KB)

Wnioski o dofinansowanie z PFRON 2018 r.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego plik DOC

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego plik PDF

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury i turystyki plik DOC

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury i turystyki plik PDF

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sprzętu rehabilitacyjnego osób prowadzących działalność plik DOC

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sprzętu rehabilitacyjnego osób prowadzących działalność plik PDF

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się plik DOC

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się plik PDF

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sprzętu rehabilitacyjnego plik DOC

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sprzętu rehabilitacyjnego plik PDF

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika plik DOC

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika plik PDF

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych plik DOC

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych plik PDF

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych plik DOC

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych plik PDF

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działalności WTZ plik DOC
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze plik DOC
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze plik PDF

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"wniosek obszary B C D G pcpr 2017

Rodziny zastępcze

Wniosek rodziny zastępczej o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka  umieszczonego w pieczy zastępczej

Wniosek rodziny zastępczej o przyznanie dodatku wychowawczego 500+ na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej (+ 300)

Wniosek rodziny zastępczej o przyznanie dodatku na pokrycie zwiekszonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnegoumieszczonego w pieczy zastępczej

Oświadczenie rodziny zastępczej o sposobie przekazywania przyznanych świadczeń i dodatków na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej

Rodziny biologiczne

wniosek rodzica biologicznego o zastosowanie ulgi w opłacie ustalonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - doc

wniosek rodzica biologicznego o zastosowanie ulgi w opłacie ustalonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - pdf

wniosek rodzica biologicznego o umorzenie opłaty ustalonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - doc

wniosek rodzica biologicznego o umorzenie opłaty ustalonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - pdf

wniosek rodzica biologicznego o rozłożenie na raty opłaty ustalonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - doc

wniosek rodzica biologicznego o rozłożenie na raty opłaty ustalonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - pdf

wniosek rodzica biologicznego o odroczenie terminu płatności ustalonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - doc

wniosek rodzica biologicznego o odroczenie terminu płatności ustalonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - pdf

oświadczenie rodzica biologicznego pod odpowiedzialnością karną - doc

oświadczenie rodzica biologicznego pod odpowiedzialnością karną - pdf

Inne wnioski i oświadczenia 

zgoda o przetwarzanie danych osobowych - doc

zgoda o przetwarzanie danych osobowych - pdf

zgoda na potrącenie świadczeń nienależnie pobranych

Wniosek o pomoc na zagospodarowanie

Wniosek o pomoc na usamodzielnienie

Wniosek o pomoc na kontynuowanie nauki

rezygnacja z pomocy na kontynuowanie nauki​

oświadczenie o sytuacji osoby usamodzielnianej

oswiadczenie o numerze konta

oświadczenie majątkowe

Uchwały

Rozstrzygnięcie nadzorcze (plik PDF 312 KB)
Uchwała XXXIV/242/2013 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z 28.03.2013r. (plik DOC 275 KB)
Uchwała XXXVI/257/2013 Rady Powiatu Zgorzeelckiego z 29.05.2013 (plik DOC 274 KB)

ZAŁĄCZNIKI:

								

2.Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sprzętu rehabilitacyjnego osób prowadzących działalność.pdf

Utworzono dnia 19.03.2018, 11:06

2.Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sprzętu rehabilitacyjnego osób prowadzących działalność.doc

Utworzono dnia 19.03.2018, 11:05

4_Specyfikacja - ob_ A zad_nr 1

Utworzono dnia 12.03.2018, 08:33

4_Specyfikacja - ob. A zad. nr 1

Utworzono dnia 07.03.2018, 15:02

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze PDF

Utworzono dnia 13.12.2017, 15:24

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze DOC

Utworzono dnia 13.12.2017, 15:24

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych PDF

Utworzono dnia 13.12.2017, 15:24

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych DOC

Utworzono dnia 13.12.2017, 15:23

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych PDF

Utworzono dnia 13.12.2017, 15:23

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych DOC

Utworzono dnia 13.12.2017, 15:22

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika PDF

Utworzono dnia 13.12.2017, 15:22

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika DOC

Utworzono dnia 13.12.2017, 15:21

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sprzętu rehabilitacyjnego PDF

Utworzono dnia 13.12.2017, 15:21

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sprzętu rehabilitacyjnego DOC

Utworzono dnia 13.12.2017, 15:20

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się PDF

Utworzono dnia 13.12.2017, 15:20

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się DOC

Utworzono dnia 13.12.2017, 15:20

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sprzętu rehabilitacyjnego osób prowadzących działalność PDF

Utworzono dnia 13.12.2017, 15:19

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sprzętu rehabilitacyjnego osób prowadzących działalność DOC

Utworzono dnia 13.12.2017, 15:18

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sportu kultury rekreacji i turystyki PDF

Utworzono dnia 13.12.2017, 15:18

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sportu kultury rekreacji i turystyki DOC

Utworzono dnia 13.12.2017, 15:18