Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

 

Aktywny samorząd

Aktualne wnioski

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze

Wniosek o przyjęcie na szkolenie (plik DOC 248 KB)

Wnioski o dofinansowanie z PFRON 2019 r

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"wniosek obszary B C D G pcpr 2017

1.Wniosek o  dofinansowanie ze środków PFRON sportu kultury rekreacji i turystyki

3.Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się

4.Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON  sprzętu rehabilitacyjnego

5.Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przwodnika

6.Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych

7_Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych

8_Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-pfron-sprzetu-rehabilitacyjneo-osob-prowadzacych-dzialalnosc-1513174725.doc

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-pfron-sprzetu-rehabilitacyjnego-osob-prowadzacych-dzialalnosc-1513174748.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" wniosek obszar E

Rodziny zastępcze

Wniosek rodziny zastępczej o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka  umieszczonego w pieczy zastępczej

Wniosek rodziny zastępczej o przyznanie dodatku wychowawczego 500+ na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej

Wniosek rodziny zastępczej o przyznanie dodatku na pokrycie zwiekszonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnegoumieszczonego w pieczy zastępczej

Oświadczenie rodziny zastępczej o sposobie przekazywania przyznanych świadczeń i dodatków na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej

Wniosek_o_ustalenie_prawa_do_świadczenia_dobry_start_300+

Rodziny biologiczne

wniosek rodzica biologicznego o zastosowanie ulgi w opłacie ustalonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - doc

wniosek rodzica biologicznego o zastosowanie ulgi w opłacie ustalonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - pdf

wniosek rodzica biologicznego o umorzenie opłaty ustalonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - doc

wniosek rodzica biologicznego o umorzenie opłaty ustalonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - pdf

wniosek rodzica biologicznego o rozłożenie na raty opłaty ustalonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - doc

wniosek rodzica biologicznego o rozłożenie na raty opłaty ustalonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - pdf

wniosek rodzica biologicznego o odroczenie terminu płatności ustalonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - doc

wniosek rodzica biologicznego o odroczenie terminu płatności ustalonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - pdf

oświadczenie rodzica biologicznego pod odpowiedzialnością karną - doc

oświadczenie rodzica biologicznego pod odpowiedzialnością karną - pdf

Inne wnioski i oświadczenia 

zgoda o przetwarzanie danych osobowych - doc

zgoda o przetwarzanie danych osobowych - pdf

zgoda na potrącenie świadczeń nienależnie pobranych

Wniosek o pomoc na zagospodarowanie

Wniosek o pomoc na usamodzielnienie

Wniosek o pomoc na kontynuowanie nauki

rezygnacja z pomocy na kontynuowanie nauki​

oświadczenie o sytuacji osoby usamodzielnianej

oswiadczenie o numerze konta

oświadczenie majątkowe

Uchwały

Rozstrzygnięcie nadzorcze (plik PDF 312 KB)
Uchwała XXXIV/242/2013 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z 28.03.2013r. (plik DOC 275 KB)
Uchwała XXXVI/257/2013 Rady Powiatu Zgorzeelckiego z 29.05.2013 (plik DOC 274 KB)
Uchwała X/75/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z 30.05.2019

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START 300+

Utworzono dnia 07.08.2019, 09:33

7_Oferta cenowa - ob. C zad. nr 4

Utworzono dnia 20.03.2019, 14:10

6_Oferta cenowa - ob. C zad. nr 3

Utworzono dnia 20.03.2019, 14:10

5_zaświad. lekar. - ob. B zad. nr 1 ruch

Utworzono dnia 20.03.2019, 14:10

5_zaświad. lekar. - ob. A zad. nr 4 i ob. B zad. nr 4

Utworzono dnia 20.03.2019, 14:10

5_zaświad. lekar. - ob. A zad. nr 2

Utworzono dnia 20.03.2019, 14:08

5_ zaświad. lekar. - ob. C zad. nr 5

Utworzono dnia 20.03.2019, 14:07

5_ zaświad. lekar. - ob. B zad. nr 1 i 3 wzrok

Utworzono dnia 20.03.2019, 14:07

5_ zaświad. lekar. - ob. A zad. nr 1

Utworzono dnia 20.03.2019, 14:07

4_Specyfikacja - ob. D

Utworzono dnia 20.03.2019, 14:06

4_Specyfikacja - ob. C zad. nr 5

Utworzono dnia 20.03.2019, 14:06

4_Specyfikacja - ob. C zad. nr 4

Utworzono dnia 20.03.2019, 14:06

4_Specyfikacja - ob. C zad. nr 3

Utworzono dnia 20.03.2019, 14:05

4_Specyfikacja - ob. C zad. nr 2

Utworzono dnia 20.03.2019, 14:05

4_Specyfikacja - ob. B zad. nr 2

Utworzono dnia 20.03.2019, 14:05

4_Specyfikacja - ob. B zad. nr 1, 3 i 4

Utworzono dnia 20.03.2019, 14:04

4_Specyfikacja - ob. B zad. 5

Utworzono dnia 20.03.2019, 14:03

4_Specyfikacja - ob. A zad. nr 2 i 3

Utworzono dnia 20.03.2019, 14:03

4_Specyfikacja - ob. A zad. nr 1 i 4

Utworzono dnia 20.03.2019, 14:03

3_Oświadczenie pełnomocnika

Utworzono dnia 20.03.2019, 14:02

2_ zaswiadczenie uczelnia modul II

Utworzono dnia 20.03.2019, 14:00

1_Oświadczenie o dochodach

Utworzono dnia 20.03.2019, 14:00

0_Wniosek Aktywny samorząd - Moduł II

Utworzono dnia 20.03.2019, 13:58

0_Wniosek Aktywny samorząd - Moduł I

Utworzono dnia 20.03.2019, 13:57

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego

Utworzono dnia 20.03.2019, 13:46

8_Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Utworzono dnia 20.03.2019, 13:46

7_Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych

Utworzono dnia 20.03.2019, 13:45

6.Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych

Utworzono dnia 20.03.2019, 13:45

5.Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przwodnika

Utworzono dnia 20.03.2019, 13:45

4.Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sprzętu rehabilitacyjnego

Utworzono dnia 20.03.2019, 13:44

3.Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się

Utworzono dnia 20.03.2019, 13:43

1.Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sportu kultury rekreacji i turystyki

Utworzono dnia 20.03.2019, 13:40

wniosek obszar E 2019 r załącznik do informacji

Utworzono dnia 20.03.2019, 13:23

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami II"

Utworzono dnia 20.03.2019, 13:10